Yarınlarına Sahip Çık

Bugünlerini Yaşarken Yarınlarına Sahip Çık

Aile Planlaması konularında bilgilendirme, Eğitici anne (Çocuk Bakıcısı), Yaşlı ve Hasta Bakımı Refakatçi yetiştirme ve iş edindirme konularında kadınları eğitmeyi amaçlayan proje, kente göçün en yoğun bölgelerden biri olan Ayazağa Köyü'nde, Şişli Belediyesinin Vakfımıza tahsis ettiği Ayazağa Kültür Merkezi'nde Ekim 2006 - Ocak 2007 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Bu projeyle;

1. Ayazağa köyünde yaşayan dar gelirli kadınlara ve işsiz genç kızlara, Eğitici anne (Çocuk Bakıcısı), Yaşlı ve Hasta Bakımı Refakatçi yetiştirme konularında eğitim vererek bu iş kolunda nitelik kazanmalarını, iş bulmalarını kolaylaştırmalarını, kendilerinin ve ailelerinin gelirlerini artırmalarını sağlayacak bir eğitim programı uygulamak,

2. Aile bütçesine destek olmak amaçlı sigortasız ve kaçak çalıştırılan çocuklar ve eğitimsiz bırakıldıkları için potansiyel suçlu olabilecek çocukların sayısının azaltılması amaçlı aile planlanması konularında bilgi vermek,

3. Kadın emeğini ve girişimciliğini destekleyerek kadın istihdamının ve üretime katılımını sağlamak,

4. Eğitim programına katılan genç kız ve kadınlarımızı Sosyal Güvenlik konusunda bilinçlendirmek ve bu kadınlarımızı Sosyal Güvenlik şemsiyesi altına almak için gerekli çalışmalarını yapmak,

5. Göç nedeniyle kente gelmiş ve dezavantajlı kesim olan gecekondularda yaşayan kadınlarımızın ekonomik yönden ailelerine ve kendilerine katkı sağlamalarını teşvik ederek yaşam düzeylerini yükseltmek,

6. Çocuk bakımı, hasta ve yaşlı bakımı konusunda eğitimli ve yetişmiş insan gücü ile hizmet sunmak amaçlanmıştır.

Son yıllarda aile yapısının küçülmesiyle eğitim seviyesi yeterli ailelerde çocuk, yaşlı, hasta bakımı büyük bir sorun haline gelmiştir. Aileler çocuk, yaşlı ve hastaları için güvenebilecekleri, bu konuda eğitilmiş kişilere ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçlarını vasıfsız kişilerce sağlamaya çalıştıklarında hem kendilerini manevi olarak rahatsız hissetmekte, hem de çocuk, yaşlı ve hastaları mağdur olmaktadır. Diğer yandan kente göç nedeniyle gelmiş ve varoşlarda yaşayan genç kızlarımız ve kadınlarımız ekonomik özgürlüklerinden yoksun, çalışama hayatına atılmak için fırsat beklemektedir. Bu iki kesimin ihtiyaçlarını karşılamak için Sosyal Güvenli Yaşam Eğitim ve Sağlık Vakfı , Şişli Belediyesi ve Vakfımız ortak olarak bu projeyi gerçekleştirmiştir.

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan insanın en doğal hakkı olan sosyal güvenliğin sağlanması, gerekli çözüm yollarının araştırılması ve özellikle bu konuda mağdur ve çaresiz insanlara yardımcı olunması ülkemizde yaşayan genç yaşlı herkesin Sosyal Güvenlik şemsiyesi altına alınması vakfın ana amacıdır. Vakfımız özellikle bu konuda en mağdur kesim olan genç kız ve kadınlarımızı istihdam edecek mesleki eğitimler vererek onları Sosyal Güvenlik kapsamına almak için çalışmalar yapmakta, dolaylı olarak kayıt dışı ekonomiyi azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca zorunlu eğitimde olması gereken çocuklarımızdan bazılarının bu eğitimlerin içine alınmasıyla bu çocuklarımızın istihdamları ve sosyal hayata adapte olmaları sağlanmıştır. Bu çalışmalarla kaçak ve sigortasız çalışan çocuklarımız eğitimsizlik ve sosyo-ekonomik problemler nedeniyle potansiyel suçlu ve sokak çocuğu olarak nitelediğimiz (tinerci, hırsız vb.) çocuklarımızı topluma kazandırmaya çalışmaktadır.

Eğitim Konuları ve süreleri;

1. Sosyal Güvenlik kavramı, önemi, bireysel olarak uygulama bilgilendirmeleri (10 Saat)

2. İnsan, hasta, yaşlı hakları ve hukuksal sorunlar (10 saat)

3. Yaşlanma ve yaşlılık özellikleri (20 saat)

a) Yaşlılıkta fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlar

b) Yaşlılıkta sağlıklı yaşam davranışları (beslenme, uyku, hijyen, egzersiz vb.)

c) Evde yaşlı bakımı ve güvenli çevre oluşturma

d) Yatağa bağımlı hasta bakımı

e) Yaşlılıkta kronik hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklarda bakım

4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (20 Saat)

a) Çocukta fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlar

b) Çocuklukta sağlıklı yaşam davranışları (beslenme, uyku, hijyen, egzersiz vb.)

c) Evde çocuk bakımı ve güvenli çevre oluşturma

d) Yatağa bağımlı çocuk hasta bakımı

e) Çocuklukta kronik hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklarda bakım

5. Bedensel ve Zihinsel engellilerde bakım özellikleri (10 saat)

6. Acil durumlarda yapılacaklar (30 Saat)

a) Genel ilk yardım

b) Hasta ve yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi

c) Temel yaşam desteği

d) Kanamalarda ilk yardım

e) Yaralanmalarda ilk yardım

f) Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım

g) Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım

h) Bilinç bozukluklarında ilk yardım

i) Zehirlenmelerde ilk yardım

j) Hayvan ısırmalarında ilk yardım

k) Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım

l) Boğulmalarda ilk yardım

m) Hasta, yaralı taşıma teknikleri

7. İş kurma, iş arama, iş başvuru becerileri (8 saat)

8. İletişim becerileri (8 saat)

9. Bireysel sağlığı geliştirmek amacıyla kondisyon çalışmaları (4 saat)

PROJE ORTAKLARI

1. Sosyal Güvenli Yaşam Eğitim ve Sağlık Vakfı

2. Şişli Belediyesi

3. Basın Yayın Kuruluşları

4. Özel Çocuk, Yaşlı ve Hasta bakımı yapan kuruluşlar