Gençlik İçin Müzik

Roman-Cocuklar-muzik-sinifina-kavusuyorDüşük sosyo-ekonomik düzeyli nüfusun genç kitlesini müzik tekniği ve teknolojisi üzerine eğitip, onlara çeşitli bilgi ve becerileri kazandırarak amacıyla Şişli Belediyesi sınırları içindeki az gelişmiş bölgelerinden biri olan İzzetpaşa' da kurslar düzenlenmiştir.

Bu projeyle; İstanbul'da altyapı eksikliği, yetersiz eğitim ve benzeri sebeplerle zor şartlar altında yaşayan düşük sosyo-ekonomik düzeyli bir nüfusun genç kitlesini müzik tekniği ve teknolojisi üzerine eğitmek amaçlanmıştır. Ünlü İngiliz topluluk Asian Dub Foundation' ın eğitim kanadı ADFED' in Londra'da kurduğu ve yürüttüğü eğitim modelini temel alarak başlayan bu proje, hem farklı sektörleri (yerel belediye, vakıf ve iki özel şirket) bir araya getirmekte, hem de zor durumdaki bu genç kesimin, yeteneklerini örgütlü ve hatta profesyonel bir şekilde kullanabilmeleri için bazı beceriler öğretmesi yoluyla destekleyerek yepyeni bir model sunmuştur. Projeyle gençlere dönemin gelişmekte olan sektöründe müzik ve ses teknolojisi üzerine hem eğitim hem de destek sağlayarak, daha profesyonelce müzik yapmaları, imtiyazlı gruplarla rekabet ederek kendilerine bir meslek edinebilmeleri ve iş bulmaları konularında yardımcı olmak hedeflenmiştir. Projenin özellikle bu sektöre odaklanmasının temel nedenlerinden biri günümüzün popüler müzik endüstrisinde, özellikle İstanbul şehri içinde yapılan müzik çalışmalarının büyük bir bölümünde kayıt ve kurgu aşamasında teknik eksikliklerle sıkça karşılaşılmıştır. Bu proje tam da bu boşluğu doldurmak üzer e, kompozisyonu tamamlanmış bir parçanın kaydedilmesinde ve parçanın son aşaması olan miksinde sahip olunması gereken teknik bilgi ve altyapıyı sağlamayı amaçlamıştır. Bu sayede pop müzik piyasasındaki pek çok albümde "tonmayster" olarak adı geçen meslek için eleman yetiştirilmek istenmiştir. Ayrıca yine İstanbul eğlence hayatının önemli bölümünü sayısı her geçen gün artan kulüpler, konser salonları oluşturmaktadır. Buralarda mekanın ses tesisatından ve akustiğinden sorumlu çalışanlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta iken bu projeyle müzik yapımının her aşamasındaki alt yapı teknik kadroları için gerekli olan becerileri eğitim yoluyla vererek, bir istihdam talebini karşılamayı amaçlamıştır.

Bu proje Şişli Belediyesi, Hip Prodüksiyon ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı' nın ortaklığında Mayıs 2002' de British Council' in mali desteğiyle başlamıştır. Teknik desteğini Asian Dub Foundation Education Department (ADFED) üstlenmiş, proje tanıtımı ve medyada yer alması ve bir kamuoyu yaratılması konusunda da PRO iletişim destek vermiştir.

Bu proje sonucunda çeşitli mekanlarda;

1. 10 kursiyer DJ olarak

2. 2 kişi perküsyon çalarak

3. 1 kişi basgitar çalarak

4. 1 kişi def çalararak

5. 2 kişi Tonmaysterlik yaparak

6. 1 kişi vokal grubunda görev alarak

7. 1 kişi hip-hop, rap tarzında albüm çalışmaları yaparak

8. 1 kişi video/görüntü çalışmaları için müzik yaparak müzik piyasasında yer almışlardır.

Proje Ortakları

1. Asian Dub Foundation Education Department (ADFED)

2. Şişli Belediyesi

3. HIP Productions

4. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Medya Sponsoru

Pro İletişim