Sokaktan Okula Sevgiyle

el-ele-gelecegeİlçemizde ikamet eden ailelerin sokakta çalışan/çalıştırılan çocukların yeniden eğitimlerine devam etmelerini ve ilköğretim çağı dışına çıkmış olan çocuklara da meslek edindirme çalışmamız devam etmektedir.

SOKAKTA ÇALIŞAN / ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARI YENİDEN EĞİTİME KAZANDIRMA VE MESLEK EDİNDİRME PROJESİ

2010-2011 eğitim ve öğretim yılında Kaymakamımız Mehmet ÖKLÜ koordinatörlüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serkan KARARMAZ ve Hivza AKBULUT, Şişli Belediye Başkanı Mustafa SARIGÜL ve personeli,İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz AKBULUT, personeli ve proje koordinatörü Figen SEKİN, Şişli Emniyet Müdürü Sedat Selim AY ve Çocuk Büro Personeli Asuman GÜLER ve Mehmet AKYOL, Çiçekçiler Derneği Başkanı Metin ŞENTÜRK ve üyeleri, Kuştepe Muhtarı Çetin AKDENİZ, Abdurrahman Köksaloğlu müdürü Abdurrahman ABDULLAHOĞLU ve öğretmenleri, Şişli Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi İrfan SAYIN ve yardımcı hemşireleri, Kuştepe Aile Sağlığı Merkezi hekim ve personeli,Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas ARUS ve üyeleri, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi TABAK ve personeli,projenin kendilerine verdiği görevler çerçevesinde el birliği,gönül birliği ve tam bir amaç birliği içinde İMECE ruhuyla çalışmışlardır.

Yine bu çalışmamızda Valimiz Sayın Hüseyin Avni Mutlu' nun başkanlığını yaptığı İstanbul Çocukları Vakfı Başkan Vekili Vali Yardımcısı Sayın Mustafa ALTINTAŞ' ın başkanlığında üyeler Enver AYTAÇ, Oktay DURAN, Prof.Dr. BENGİ SEMERCİ, Dr.Muammer YILDIZ ve Mehmet ÖKLÜ'den oluşan Vakıf Yönetim Kurulu 34 000 lira mali destek sağlamıştır.Yine Sayın Valimizin eşi Gül MUTLU Hanımefendi projemizin yoğunlukla uygulama alanı olan Kuştepe Mahallemizi ziyaret ederek projeyle desteklenen ve geleceğe yönlendirilen çocukları ve ailelerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde görmüş ve iki aileye yapılan ziyarette çocuklarına bilgisayar alımı ,ailelerin çeşitli ev ve beyaz eşya ihtiyaçları karşılamıştır.

Proje ile bu eğitim ve öğretim yılında sağlanan yarar ve çıktıları şöyle özetleyebiliriz:

Çocuklarla okulda ve aile ortamlarında görüşmeler yapılarak eğitim, okulun önemi ve neden okula gitmeleri gerekliliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Okul ve ev ziyaretleri sıklıkla yapılarak birebir ilişkiler kurulmuştur.

Abdurrahman Köksaloğlu İlköğretim Okuluna kayıtlı 55 öğrenciden 41 öğrencinin okula devamı sağlanmıştır. Diğer okullarla birlikte toplamda 100 öğrenci okula kazandırılarak tüm eğitim ihtiyaçları (kırtasiye kıyafet,giyim gıda ve temizlik maddesi ) sağlanmıştır.

Proje gereğince ziyaret edilen evlerde; yetersiz oda,yetersiz hijyen şartlarında geçinen 28 aileden acil olarak 8 ailenin tespit edildiği ve bunlardan üç çocuklu ve çocukları çalışan bir aile bulunduğu sağlıksız ortamdan alınarak daha sağlıklı ve daha uygun şartlarda yaşayabileceği bir eve kaymakamlığımız SYDV'ınca taşınmış olup aile reisine Belediyemizce iş imkanı sağlanarak topluma kazandırılmıştır.Bu şartlarda yedi aileyi daha taşıma planı yapılmaktadır.

Çocukların 331'inin yaşadığı bölge olan Kuştepe ' de yer alan Abdurrahman Köksaloğlu İlköğretim Okulu ve Handan Ziya Öniş İlköğretim Okulu iki okulda genel sağlık taraması yapıldı.Sağlık ekiplerince gerekli müdahale ve yönlendirme yapılmıştır.

Kuştepe Mahallesi, Köz sokak, Alev sokak, Işıl sokak, Benek sokak, Çilek sokak,Yavrukuş sokak,Ayazma sokak,kıvılcım sokak,Hudut sokakta sağlık taraması gerçekleştirildi.1165 kişinin kan testi ile sonuçlarına bakılmış, 41 kişi hepatit açısından pozitif bulunmuştur.Tedavileri için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ,Haseki hastanesi ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ne yönlendirilmiştir.Riskli kişiler Aile Toplum Sağlığı Merkezince aşılanarak bağışıklık kazandırılmıştır.

Yapılan genel sağlık taraması ve ev ziyaretlerinde ailelerin söylemleri gereği Viral Hepatitle Savaşım Derneği ile işbirliği içersinde yürütülen alt proje kapsamında ev ziyaretleri yapılarak hepatit tanılama ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

Sokağa yönelen çocukların okul ders başarı durumlarındaki azalma ve devamsızlıkla okuldan kopmalar olmaması için ilk etapta yaşıtlarıyla aynı okuma yeteneğine sahip olabilmeleri için okuma cafe açıldı.

Okuma Cafe her hafta Perşembe günü saat 17:00 'dan itibaren 15 kişilik bir öğrenci grubuyla gerçekleştirilmektedir.Sıfır Ayrımcılık Derneği ile kaymakamlığımız Okutman Cihan ...koordinesinde çocukların birbirleriyle ve eğitimlerle kaynaşmalarını sağlamak birlikte iş yapabilirliklerini arttırmak için sanat atölyesi açılmış,sanat çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilere el becerilerini arttırıcı hayal güçlerini kullanarak malzeme sorumluluğu verilerek çalışmalar yürütülmektedir.

Sanat Atölyesi her hafta Cuma günü saat 17:00 dan itibaren 15 kişilik bir öğrenci grubuyla gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde iki ailenin çocuklarını eğitimlerine destek olmak üzere iki bilgisayar alınmış ailelerin ihtiyaç durumuna göre mutfak malzemesi ve beyaz eşya gibi temel ihtiyaç malzemeleri sağlanmıştır.

Tespit edilen ailelerin yetişkin fertlerine ve çocuklarına tema mağazacılık (LCW)ile iş birliği sağlanarak giyecek yardımı yapılmıştır.

Projenin önemli bir yan çıktısı da Projede Şişli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği personelinin aktif ve sürekli yer alarak hizmet vermesi polis-halk diyaloğunu geliştirerek halkın devlete olan güvenini artırmıştır. TDP projesinin de çok etkili ve örnek bir uygulaması olmuştur.

Projemiz 2011 /2012 eğitim öğretim yılında da devam edecektir.