• Facebook
  • Twitter

Mütevelli Heyeti

 

İdris AKBIYIK Kaymakam 
Hasan Hayri İNÖNÜ Belediye Başkanı
Ayşe ALPARSLAN Mal Müdürü     
Murat Mücahit YENTÜR Milli Eğitim Müdürü
Gökçen KANTÜRK İlçe Sağlık Müdürü
Harun SİVRİKAYA Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Mustafa BİLGİÇ  Müftü
Süleyman KAYGUSUZ İzzetpaşa Mahalle Muhtarı
Zeki AKGÜN Paşa Mahalle Muhtarı
Mustafa ÜNAL STK Temsilcisi
Zekeriya KAYMAK Hayırsever Üye
Nurettin TAYLAN Hayırsever Üye

 

 

Vakıf Başkanı

Şişli Kaymakamı İdris AKBIYIK

1971 yılında Malatya`nın Doğanşehir İlçesinin Çavuşlu köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Çavuşlu Köyü İlkokulunda, orta okul ve lise tahsilini Polat Kasabasında pek iyi derece ile tamamladı.

      1986 yılında girdiği A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü 1990 yılında iyi derece ile bitirdi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında Türkiye`de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İstihdam konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Doktorasına devam etmektedir.

      1991-92 yılında Polis Akademisinde bir yıllık özel eğitimden sonra, Bursa Emniyet Müdürlüğünde iki yıl Komiser Yardımcısı olarak hizmet etti. 1994 yılında Mülki idare Amirliği mesleğine intisap etti.

       6 ay Sinop Kaymakam adaylığı, 5 Ay Yeşilyurt Kaymakam Refikliği yaptı. Ankara`da 4 aylık İngilizce kursundan sonra 8 ay süre ile İngiltere`de inceleme-araştırma ve eğitimi amacıyla bulundu. 1,5 ay Elazığ`da Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını yaptı. Afyon -İhsaniye ve Denizli- Güney ilçelerinde 8 Ay süre ile Kaymakam Vekilliğinde bulundu.

4 ay Ankara`da İçişleri Bakanlığında Kaymakamlık kursundan sonra,

Rize ili İkizdere İlçe Kaymakamlığına atandı.

1997-1999 yılları arasında İkizdere İlçesinde,

1999-2001 yılları arası Elazığ-Ağın ilçesinde,

2001-2005 yılları arasında Diyarbakır`ın Çınar ilçesinde,

25.10.2005-19.10.2006 tarihleri arasında Sındırgı ilçesinde,

20.10.2006-11.08.2010 tarihleri arasında Yahyalı ilçesinde,

 12.08.2010-04.08.2015 tarihleri arasında Geyve İlçesinde

07.08.2015-15.12.2016 tarihleri arasında  Hendek İlçesinde Kaymakam olarak görev yapmış olup,

21.12.2016 tarihinden itibaren Şişli Kaymakamlığı görevini yürütmektedir

      Görev yapmış olduğu ilçelerde devlet-halk bütünleşmesini en iyi düzeyde sağlayarak, bir çok ekonomik, sosyal, kültürel başarılı projeye imza atmıştır. Özellikle eğitim alanında Diyarbakır ili Çınar ilçesinde kız çocuklarının okullaşması ve kadınlara dönük kendine özgü başarılı eğitim projeleri yapmıştır. "Haydi Anne Babalar Okula projesi ile 4000 okuma yazma bilmeyen kadına okuma yazma öğretilmiş ve istihdama dönük eğitimler verilmiştir. 1000 civarında okula devam edemeyen kız çocuğunun okullaşmasını sağlamıştır. Ayrıca Çınar ilçesinde altı ayrı kan davasının barışla sonuçlanmasında aracılık yapmış, katkıda bulunmuştur. Kayseri ili Yahyalı, Sakarya ili Geyve, Hendek ilçelerinde eğitimin başarısını artırmak amacıyla "Bir Kitap Bir İnsan, "Her Çocuk Bir Etkinlik", gibi kendine has projeler uygulamış ve eğitimde bu ilçelerimiz çok üst seviyelere taşınmıştır. Kaymakam olarak görev yaptığı ilçelerde içme suyu, yol, kanalizasyon, gelir getirici tarımsal projeler, modern köyler oluşturma, KÖYDES(Sayın Başbakanımızın başlatmış olduğu Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi) projeleri, istihdama dönük projeler, gelir getirici hayvancılık ve tarımsal projeler  başarıyla uygulanmıştır. Diyarbakır-Çınar ilçesinde eğitim alanında yapmış olduğu başarılı proje ve çalışmalar nedeniyle Milli Eğitim Bakanımız tarafında teşekkür ile ödüllendirilmiştir. Görev yapmış olduğu illerin tamamında takdirname ile ödüllendirilmiş ve Kayseri ili Yahyalı ilçesinde yapmış olduğu projeler(özellikle eğitim ve köy alt yapısı ile ilgili) "Yılın Kaymakamı Ödülüne" teklif edilmiştir. Geyve ilçesinde görev yaptığı süre içerisinde Halk-Devlet bütünleşmesini en üst düzeyde sağlamış, özellikle yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza dönük Konut Projesi gibi çeşitli projeler uygulamıştır. Benzer projeler Hendek ilçesinde de uygulanmıştır.

 

      Avustralya Devletinde 2 ay süre ile adli, idari, siyasi ve ekonomik yapısı açısından incelemeler de bulunmuş, Afganistan Devleti Meydan-ı Vardak vilayetinde 10 gün süre ile valilik ve kaymakamlık personellerine Türkiye`nin idari yapısı konularında eğitim semineri vermiştir. İleri derecede İngilizce bilmekte olup, öğretmen Sevim Akbıyık ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

      Devlet Memurluğunda 25.yılında Mülki İdare Amirliğinde ise 23.yılında olan İdris Akbıyık 1. Sınıf Mülki İdare Amiridir. 

Tarihçe

Anayasamızda belirtilen Sosyal Devlet ilkesinden hareketle, 1986 yılında 3294 sayılı Kanunla; Yoksul vatandaşlarımızın desteklenmesi, Toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi, Sosyal barışın korunması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) ve Türkiye genelinde İllerde Vali, İlçelerde ise Kaymakam başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) kurulmuştur. Buna paralel olarak da 1986 yılında İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurulmuştur.

İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam başkanlığında görev yapan Vakfın en yetkili organı Mütevelli Heyetidir.

Mütevelli Heyeti İlçelerde Kaymakam başkanlığında, Belediye Başkanı, Mal Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Grup Başkanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Müftü, İl Genel Meclis Üyeleri (2 kişi), her faaliyet dönemi için, İlçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kendi aralarında seçecekleri 2 kişi ve bu konuda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci olmak üzere 12 kişiden oluşmaktadır.

Vakfın görevlerini yapabilmesi için, 3294 sayılı kanuna istinaden bugüne kadar çeşitli yönetmelik ve genelgeler çıkarılmıştır.

Vakfın amacı: Adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağla¬mak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul dilimin¬de yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek; üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşların toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmek.

Vakfın çalışma yöntemi: Başvuruları alınan kişilerin Kimlik, Adres, Sosyal Güvenlik, Araç, Tapu ve Vergi Mükellefiyeti sorgulamaları internet üzerinden yapılır, Sosyal İnceleme elemanlarınca başvuruda bulunan kişinin ikameti ziyaret edilerek Sosyal İnceleme Raporu düzenlenir. Yardım talebinde bulunan başvuru dosyaları her hafta toplanan Mütevelli Heyetinde değerlendirilerek karara bağlanır.

 

Şişli SYDV Şişli SYDV Şişli SYDV

Şişli SYDV Şişli SYDV Şişli SYDV